AYT Konulara Göre Çıkmış Konular

AYT MATEMATİK

KONULAR202020192018
Temel Kavramlar221
Sayı Basamakları3
Bölme ve Bölünebilme1
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler11
Mutlak Değer11
Üslü Sayılar1
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Kümeler ve Kartezyen Çarpım21
Mantık14
Fonksiyonlar222
Polinomlar221
2.Dereceden Denklemler11
Parabol111
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom322
Trigonometri433
Karmaşık Sayılar211
Logaritma332
Diziler211
Limit22
Türev44
İntegral44
Doğruda ve Üçgende Açı11
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş)22
Açıortay ve Kenarortay
Açı Kenar Bağıntıları1
Üçgende Alan ve Benzerlik
Çokgenler121
Noktanın Analitiği1
Doğrunun Analitiği112
Dönüşüm Geometrisi111
Çember ve Daire221
Özel Dörtgenler1
Katı Cisimler111
Çemberin Analitiği1
TOPLAM404040

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

KONULAR202020192018
Anlam Bilgisi644
Dil Bilgisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi333
Edebi Sanatlar111
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi11
Halk Edebiyatı221
Divan Edebiyatı435
Tanzimat Edebiyatı123
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı111
Milli Edebiyat111
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı254
Edebiyat Akımları111
TOPLAM242424

AYT FİZİK

KONULAR202020192018
Vektörler
Kuvvet, Tork ve Denge111
Kütle Merkezi
Basit Makineler
Hareket11
Newton’un Hareket Yasaları21
İş, Güç ve Enerji II1
Atışlar1
İtme ve Momentum211
Elektrik Alan ve Potansiyel111
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet11
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler121
Çembersel Hareket222
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları1
Basit Harmonik Hareket111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar111
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite11
Modern Fizik11
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları11
TOPLAM141414

AYT KİMYA

KONULAR202020192018
Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı1
Periyodik Sistem1
Kimyasal Türler Arası Etkileşim
Kimyasal Hesaplamalar11
Modern Atom Teorisi2
Gazlar111
Çözeltiler211
Kimyasal Tepkimelerde Enerji111
Kimyasal Tepkimelerde Hız111
Kimyasal Tepkimelerde Denge1
Asit-Baz Dengesi121
Çözünürlük Dengesi
Kimya ve Elektrik322
Organik Kimya134
TOPLAM131313

AYT BİYOLOJİ

KONULAR202020192018
Sinir Sistemi1
Endokrin Sistem11
Duyu Organları1
Destek ve Hareket Sistemi1
Sindirim Sistemi11
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi111
Solunum Sistemi11
Üriner Sistem111
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi22
Nükleik Asitler11
Genetik Şifre ve Protein Sentezi213
Canlılık ve Enerji 
Fotosentez ve Kemosentez111
Hücresel Solunum11
Bitki Biyolojisi32
Canlılar ve Çevre11
TOPLAM131313
Bu web sayfasında yer alan tüm içerikler Kariyer Takibi ekibi tarafından oluşturulmuştur. İzin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir