* Lütfen tüm soruları cevaplayınız. En az bir soruyu boş bıraktınız.

Sevgili öğrenciler; her insan doğarken birbirinden farklı yetenek ve zekâ alanları ile doğar. Bunları doğru biçimde ve zamanında farkına varmak, hayatta ve sınavlarda başarılı olabilmek adına en önemli basamaktır. Bundan dolayı bu envanteri özgür ve dürüstçe cevaplamanız; size kendinizi tanıtmada yardımcı olacak ve başarı yollarında bir rehber görevi üstlenecektir. Bu envanter 8 alt başlıktan oluşmaktadır. Sadece bir bölümden en yüksek puanı alabileceğiniz gibi; birden fazla bölümden de en yüksek puan(lar)ı alabilirsiniz; böyle bir durumda size yönelik eğitsel ve mesleki rehberlik çalışması ona uygun olarak yapılacaktır.YETENEKLERE UYGUN MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ


Test sonuçlarını sağlıklı bir şekilde sunabilmemiz için bazı bilgilere ihtiyacımız var. Merak etmeyin, biz bağımsız bir platform olarak asla size istenmeyen e-postalar göndermeyeceğiz, sizi rahatsız etmeyeceğiz.

Toplanan verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim; incelememe sunulan KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.
Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.* Lütfen tüm gerekli alanları doldurunuz.

* Bu hizmetten faydalanabilmek için KVKK Aydınlatma Metni’ni kabul etmeniz gereklidir.
5: Çok Katılıyorum
4: Katılıyorum
3: Kararsızım
2: Katılmıyorum
1: Hiç Katılmıyorum
1. BÖLÜM 5 4 3 2 1
1. En başarılı olduğum dersler sayısal mantık ağırlıklı derslerdir. Cevaplamak Gerekli
2. Orta zorlukta veya ileri düzeydeki 40 soruluk çoktan seçmeli fen sınavında, soruların en az yarısını doğru yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
3. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisini hızlı biçimde kurabilirim. Cevaplamak Gerekli
4. Sudoku tarzı bulmacalarda daha çok başarılı olurum. Cevaplamak Gerekli
5. Şekil, görsel- uzamsal veya 3 boyutlu çizimler yapma konusunda yetenekliyimdir. Cevaplamak Gerekli
6. Okuduklarım veya dinlediklerim arasındaki tutarsızlıkları hemen fark edebilirim. Cevaplamak Gerekli
7. Herhangi bir çoktan seçmeli sınavda soru çözümüne matematik ve geometri alanlarından başlarım. Cevaplamak Gerekli
8. Bir şey okurken veya dinlerken eleştirel, sorgulayıcı, düşünmeyi çok sık kullanırım. Cevaplamak Gerekli
9. Sayılar, işlemler ve verilerin; en büyük ilgi ve yetenek alanım olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
10. Soyut ve zor matematik konu ve soruları, ilgimi çeker ve bu tarz konularda başarılı olabilirim. Cevaplamak Gerekli
11. Araştırma yapmak için aylarca bir laboratuar ortamında çalışabilirim. Cevaplamak Gerekli
12. Okul yıllarında en yüksek notları matematik ve fen derslerinden alır(d)ım. Cevaplamak Gerekli
13. Fen derslerinden en çok neti veya doğruyu fizik dersinde yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
14. Zor ve soyut sorularda belirli bir mantık yürütürüm ve olay örgüsünü çözebilirim. Cevaplamak Gerekli
15. Yeni nesil geometri sorularını rahatlıkla çözebilirim. Cevaplamak Gerekli
16. Çoktan seçmeli sınavlarda en az boş bıraktığım alan sayısal derslerin olduğu alandır. Cevaplamak Gerekli
17. Okul yılları döneminde proje ödevlerimi matematik ya da fen derslerinden almayı çok sever(d)im. Cevaplamak Gerekli

2. BÖLÜM 5 4 3 2 1
18. Metin yazarlığı, spikerlik, tercümanlık ilgi duyduğum mesleklerdendir. Cevaplamak Gerekli
19. Bir metni okurken, yorumlarken, satır aralarındaki mesajları rahatlıkla anlayabilirim. Cevaplamak Gerekli
20. Kelime bulmacalarında iddialı olduğumu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
21. Okul yıllarında en yüksek notları Türkçe ve sosyal derslerinden alır(d)ım. Cevaplamak Gerekli
22. Herhangi bir sınavda soru çözümüne Türkçe ve sosyal alanlarından başlarım. Cevaplamak Gerekli
23. İleride senaristlik, editörlük veya köşe yazarlığı gibi meslekleri yapabileceğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
24. Blog, deneme ve hikâye yazarlığı yapabilmek en iyi olduğum alanlardandır. Cevaplamak Gerekli
25. Okul açılışı ve mezuniyet günlerinde konuşmacı olarak görevlendirilsem başarılı olacağımı düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
26. Şiir dinletilerini ve hitabeti güçlü olan insanları beğenirim. Cevaplamak Gerekli
27. Kendimi sözel olarak daha güçlü ifade edebilirim. Cevaplamak Gerekli
28. Yabancı dillerin kurallarını ve anlamlarını öğrenmem kolaydır. Cevaplamak Gerekli
29. İdeallerimdeki meslekler; anlatmaya ve yazmaya yönelik mesleklerdir. Cevaplamak Gerekli
30. Tarih, coğrafya ve Türk dili edebiyatı dersindeki ezberleri hızlı yapar ve daha geç unuturum. Cevaplamak Gerekli
31. Okul münazara yarışmalarında aktif olarak görev alabilir ve başarılı olabilirim. Cevaplamak Gerekli
32. Sanatçı ve yaratıcı bir tarafımın olduğunu söyleyebilirim. Cevaplamak Gerekli
33. Yabancı dizileri Türkçe alt yazı olmadan izler ve anlarım. Cevaplamak Gerekli
34. Yer yön tariflerimi yazarak yapmayı tercih ederim Cevaplamak Gerekli

3. BÖLÜM 5 4 3 2 1
35. Yer yön tarif edeceksem şekil kroki çizerek göstermeyi tercih ederim. Cevaplamak Gerekli
36. Düzen ve simetri konularında biraz takıntılıyımdır. Cevaplamak Gerekli
37. Desen, tasarım ve doku konularında yetenekliyimdir. Cevaplamak Gerekli
38. Yılsonu sergilerinde çalışmalarım(eserlerim) sergilenir. Cevaplamak Gerekli
39. Grafik okuma, tablo yorumlama ve haritalar konusunda akranlarımdan daha yetenekliyimdir. Cevaplamak Gerekli
40. Bir web sayfası tasarımındaki tasarım hatalarını hızlıca bulabilirim. Cevaplamak Gerekli
41. Fotoğraf çekme tekniklerine uygun olarak fotoğraf çekebilirim. Cevaplamak Gerekli
42. Bir okul dergisi hazırlanacak olsa derginin resim veya fotoğraf bölümünün sorumluluğunu alırım. Cevaplamak Gerekli
43. Boş zamanlarımda araç gereç tasarımları/çizimleri yaparım. Cevaplamak Gerekli
44. Üç boyutlu çalışmalar/çizimler yapabilir ve bu çalışmalara ilgi duyarım. Cevaplamak Gerekli
45. Birbirine benzer görsel tasarımlardaki farkları hızlı bir şekilde bulabilirim. Cevaplamak Gerekli
46. Moda haftalarını ve modayı takip ederim. Cevaplamak Gerekli
47. Dekoratör, tasarımcılık ve stilistlik ilgi duyduğum mesleklerdir.Cevaplamak Gerekli
48. Okuldaki pano ve dergi çalışmalarını yürütebilirim. Cevaplamak Gerekli
49. Karikatür çizebilirim. Cevaplamak Gerekli
50. Kendimi en iyi çizgilerim ve tasarılarımla ifade edebilirim. Cevaplamak Gerekli
51. İzcilik, fotoğrafçılık ve ressamlık hayalimdeki mesleklerdir. Cevaplamak Gerekli

4. BÖLÜM 5 4 3 2 1
52. Yakın çevrem; iyi bir müzik kulağımın olduğunu söyler. Cevaplamak Gerekli
53. Ritim tutma, melodi oluşturma ve melodiyi yakalama konularında iyi olduğumu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
54. Sesimin müziğe, koro çalışmalarına uygun olduğu söylenir. Cevaplamak Gerekli
55. Enstrümanlar arasındaki tutarsızlığı veya uyumsuzluğu hemen yakalarım. Cevaplamak Gerekli
56. Orkestra şefi veya orkestrada üye olabilirim. Cevaplamak Gerekli
57. Beste yazarlığı ileride yapabileceğim mesleklerden biridir. Cevaplamak Gerekli
58. Okul korosunda görev alabilirim. Cevaplamak Gerekli
59. Herhangi bir enstrümanı rahatlıkla çalabilirim veya enstrüman çalmayı hızlı biçimde öğrenebilirim. Cevaplamak Gerekli
60. Herhangi bir müzik türü ayırımı yapmadan her tür müziğe ilgi duyarım. Cevaplamak Gerekli
61. İşitsel zekâmın iyi olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
62. Birçok sesin taklidini rahatlıkla yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
63. Ses dublajı veya ses efektleri konusunda akranlarıma göre yetenekliyimdir. Cevaplamak Gerekli
64. Herhangi bir konuyu veya bilgiyi sadece duyarak öğrenebilirim. Cevaplamak Gerekli
65. Herhangi bir olayı veya durumu duygularımı da katarak akıcı biçimde anlatabilirim. Cevaplamak Gerekli
66. Aynı anda birçok enstrümanı rahatlıkla çalabilirim. Cevaplamak Gerekli
67. Görsel veya fiziksel bir işle meşgul olurken, aynı anda bir sohbeti sürdürebilirim. Cevaplamak Gerekli
68. Hiçbir eğitim almadan müzik kulağımla notasız bir şekilde enstrüman çalabilirim. Cevaplamak Gerekli

5. BÖLÜM 5 4 3 2 1
69. Bedenimin ince ve kaba psikomotor becerileri hızlı ve uyumlu biçimde yapabileceğini düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
70. Okul spor takımlarına rahatlıkla girebilirim. Cevaplamak Gerekli
71. Spor müsabakalarında derece elde edebilirim. Cevaplamak Gerekli
72. Herhangi bir faaliyette ellerimi iyi derecede kullanabilirim. Cevaplamak Gerekli
73. Heykeltıraşlık veya cerrahlık ilgi duyduğum mesleklerden bazılarıdır. Cevaplamak Gerekli
74. Yakın çevremde pratik, hızlı ve becerikli olarak tanınırım. Cevaplamak Gerekli
75. Zor kabul edilen ekstrem sporları(dağcılık, kayak, su altı hokey vb.) yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
76. Bedenimin elastik olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
77. Beden dilimi etkili kullandığım söylenir. Cevaplamak Gerekli
78. Spor ve dans benim için hayat tarzıdır. Cevaplamak Gerekli
79. Akranlarıma göre fiziksel aktivitelerde daha geç yorulurum. Cevaplamak Gerekli
80. En etkili öğrenme yolum; kinestetik veya etkinlik merkezlidir. Cevaplamak Gerekli
81. Tiyatro kulübünde rol almak isterim. Cevaplamak Gerekli
82. En iyi olduğum alanın spor alanı olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
83. İleride antrenör, rekreasyon uzmanı veya sporda yöneticilik bana uygun mesleklerdir. Cevaplamak Gerekli
84. Farklı kültürlere ait dansları rahatlıkla öğrenir ve yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
85. Pantomim(sessiz sinema), rol oynama ve drama gibi etkinlikleri rahatlıkla yapabilirim. Cevaplamak Gerekli

6. BÖLÜM 5 4 3 2 1
86. Tanımadığım bir toplulukta kendimi hemen tanıtır, grupla hemen kaynaşırım. Cevaplamak Gerekli
87. Herhangi bir organizasyonda sorumluluk alabilirim. Cevaplamak Gerekli
88. Empatik becerilerimin güçlü olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
89. Yapısal olarak enerjik, pozitif ve hareketliyim. Cevaplamak Gerekli
90. Sınıf veya arkadaş grupları içerisinde bir sorumluluk verildiğinde başarılı bir şekilde yöneticilik yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
91. Karşımdaki kişi veya kişilerin duygularına değer verir, onların neler hissettiklerini anlarım. Cevaplamak Gerekli
92. Altıncı hissimin güçlü olduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
93. Şirkette yönetici veya müdür pozisyonları bana uygun olan görevlerdir. Cevaplamak Gerekli
94. Çevremde girgen girişken olarak tanınır veya bilinirim. Cevaplamak Gerekli
95. Herhangi bir iş yerinde ekip çalışmasının doğasına uygun olarak çalışabilirim. Cevaplamak Gerekli
96. Mantığıma uygun olduğu müddetçe duygulara çok takılmam. Cevaplamak Gerekli
97. Kariyer basamaklarına çıkabilmem için birçok yolu denerim. Cevaplamak Gerekli
98. Tanınmak ve bilinmek düşüncesi; beni daha çok motive eder. Cevaplamak Gerekli
99. Her doğruyu, her düşündüğümü; her yerde ve her zaman paylaşmam. Cevaplamak Gerekli
100. Yakın çevrem benim için dobra sıfatını kullanır. Cevaplamak Gerekli
101. Yerli yersiz konuşan patavatsız insanları sevmem. Cevaplamak Gerekli
102. İkna etmek, bir şeyler anlatmak ve insanları bir şeye inandırmak benim işimdir. Cevaplamak Gerekli

7. BÖLÜM 5 4 3 2 1
103. Yalnız kalmayı ve günlük tutmayı severim. Cevaplamak Gerekli
104. Kendi duygu ve düşüncelerimi çok iyi takip edebilirim. Cevaplamak Gerekli
105. Evrenin özünü ve varlıkların oluşumunu merak ederim. Cevaplamak Gerekli
106. Yaptığım ve yapamadığım davranışları kendi içimde sorgularım. Cevaplamak Gerekli
107. Yaratılış gayemi sorgular ve varoluşsal anlamda sorular sorarım. Cevaplamak Gerekli
108. Hayatın anlamı üzerine yazılar okur, filmler izlerim. Cevaplamak Gerekli
109. Günlerce kendimi bir odaya hapsedip yalnız başıma kitap okuyabilirim. Cevaplamak Gerekli
110. Yakın çevremde evcimen olarak bilinirim. Cevaplamak Gerekli
111.Hayatımda çok fazla arkadaş olmasındansa bir iki arkadaş olmasını, mantıklı ve tercih edilebilir bulurum. Cevaplamak Gerekli
112. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında yalnız çalışmayı tercih ederim. Cevaplamak Gerekli
113. İlgisizlikten, aranıp sorulmamaktan rahatsızlık duymam. Cevaplamak Gerekli
114. Kendimle ilgili hayaller kurarım. Cevaplamak Gerekli
115. Sosyal hayatın kendi çevremden oluştuğuna inanırım. Cevaplamak Gerekli
116. Kendi öğrenme yolum hayal etmek, düşünmek ve yalnız başına çalışmaktır. Cevaplamak Gerekli
117. Bir ödevi veya projeyi yalnız başıma yapmayı tercih ederim. Cevaplamak Gerekli
118. Sınavlara hazırlıkta sessiz bir ortamda tek başıma çalışırım. Cevaplamak Gerekli
119. Antik yunan filozofları ve gerçek din insanların hayatları ilgimi çeker. Cevaplamak Gerekli

8. BÖLÜM 5 4 3 2 1
120. Flora ve fauna(bitkiler ve hayvanlar alemi) ile ilgili yazılı ve görsel medyayı dikkatlice takip ederim. Cevaplamak Gerekli
121. Doğa ve canlılarla ilgili fotoğrafçılık, ilgi alanımdır. Cevaplamak Gerekli
122. Yaşam alanımda bir veya birçok hayvan beslerim. Cevaplamak Gerekli
123. Bir bahçeyi, peyzaj gözünden değerlendirir ve düzenleyebilirim. Cevaplamak Gerekli
124. Biyoloji dersinin ezberlerini kolayca yapabilir ve öğrendiklerimi geç unuturum. Cevaplamak Gerekli
125. Sosyal ortam/çevre/ yaşadığım yerde çok önemlidir. Cevaplamak Gerekli
126. Yaşam alanımda birçok bitki çeşidi bana eşlik eder. Cevaplamak Gerekli
127. Canlıların biyolojik sistemlerini merak eder ve bu konuda araştırmalar yapabilirim. Cevaplamak Gerekli
128. Birçok hayvana özgü hastalıkları ve tedavi yollarını öğrenebilirim. Cevaplamak Gerekli
129. Köy veya kır hayatını merak eder, köyde veya kırda yaşayabilirim. Cevaplamak Gerekli
130. Bitkileri birbirleriyle karşılaştırabilir; benzerlik ve farklarını söyleyebilirim. Cevaplamak Gerekli
131. Doğal yaşamın gerektirdiği avantaj ve dezavantajları bilirim. Cevaplamak Gerekli
132. Saatlerce ekosistem ve canlılarla ilgili belgeselleri izleyebilirim. Cevaplamak Gerekli
133. Doğayı ve canlıların gelişim evrelerini yakından takip edebilirim. Cevaplamak Gerekli
134. Bir fotoğraf makinesiyle doğada, canlılara dair bir an fotoğrafı çekmek için saatlerce dolaşabilirim. Cevaplamak Gerekli
135. Evde veya ofiste oturmaktansa, doğa yürüyüşleri veya tırmanma gibi etkinlikler benim için daha ilgi çekicidir. Cevaplamak Gerekli
136. Veteriner, biyolog, jeolog vb. meslekler ilgi duyduğum alanlardır. Cevaplamak Gerekli

* Lütfen tüm soruları cevaplayınız.


1: Sayısal Zeka
2: Sözel Zeka
3: Görsel Zeka
4: Müzikal Zeka
5: Bedensel Zeka
6: Sosyal Zeka
7: İçe Dönük Zeka
8: Doğacı Zeka

Grafiğin Şekilsel Olarak Yorumlanması

1. Grafiğe şekilsel olarak bakıldığında bazı alanların Çok yüksek/yüksek ;bazı alanların da zayıf/düşük çıkmış olması aranan, olası, istediğimiz bir durumdur. Kişinin hangi alanlara yetenekli hangi alanlara kendini daha az yetenekli algıladığını fark ettiği anlamına gelir.

2. Sonuçlarda çok fazlaca alanda yetenekli olduğunun çıkmış olması, şu anlama gelebilir; gerçekten de birden fazla alanda birey yetenekli olabilir veya yetenekli olduğunu düşündüğü alanlar; ilgiler, hoşlanma veya eğilimler de olabilir bunlar arasındaki farkları netleştirmek, ayrıştırmak gerekebilir. Bunun için de ölçme ve değerlendirme araçlarıyla(Deneme sınavları, Testler vb.) sonucun sorgulanması gerekebilir.

3. Birden fazla alanda yetenek seviyesinin zayıf olarak algılanmış olması; hiçbir alanda bireyin yeteneğinin olmadığı anlamına gelmez. Sadece yeteneklerini açığa çıkarmada geç kalınmış olabilir veya yeteneklerin açığa çıkması için yeterince uğraşılmamış, o yeteneklere yeterince zaman ayrılmamış olması anlamına gelebilir. Bireyin kendisi ile ilgili zayıf benlik algısı, düşük özgüven de kendini her alanda yeteneksizmiş gibi algılamasına neden olabilir. Özellikle 2. ve 3. madde ile ilgili durumların kendisinde olduğunu düşünen bireylerin bu konuda bir uzman rehber öğretmenden/psikolojik danışmandan destek alması, meslek seçimlerinin gelişiminde ve yetenek algılarının oluşmasında olumlu katkı sağlayacaktır.


Sayısal Zeka (/85)Sözel Zeka (/85)Görsel Uzamsal Zeka (/85)Müzikal Zeka (/85)Bedensel Kinestetik Zeka (/85)Sosyal Kişiler Arasındaki Zeka (/85)İçsel Öze Dönük Zeka (/85)Doğa ve Canlılarla İlgili Zeka (/85)Meslek Tavsiyeleri

En yüksek çıkan bölümler ve . Bu nedenle size bölümlerini önerebiliriz. Bu bölümler hakkında daha detaylı bilgi almak için ilk oturumu ücretsiz olmak üzere danışmanlık alabilirsiniz.Mesleki eğilimlerimizi öğrenmek için yaptığımız tüm test ve envanterlerin sonuçları karar niteliğinde değildirler. Karar vermemize yardımcı olan araçlardır. Kararlarımıza etkilerinin %20 ile sınırlı olduğu tahmin edilmektedir.

Uygulama sonucu; size kendinizi en yetenekli gördüğünüz iki alanı listelemiş, bu alanlara uygun meslekler önermiştir. Şu ana kadar yeryüzünde tanımlanmış 80 bin meslek olduğu düşünüldüğünde envanter sonucunda listelenen mesleklerin çok sınırlı olduğu anlaşılacaktır.

Meslek seçimi her bireyde farklı gelişim süreci izler. Bazı meslek kuramlarına göre bu seçim 30’lu yaşlara göre kadar devam etmektedir. Bazılarımız daha erken seçimlerini netleştirirken bazılarımız daha geç karar vermekteyiz.

Bu envanterin sonuçlarını, ders çalışma davranışınızı, deneme sınavlarınızı ve bunlara bağlı mesleki, eğitsel ve bireysel konuları çevrenizde görüşebileceğiniz rehber öğretmen/psikolojik danışmanla görüşebilirsiniz. Rehber öğretmen/psikolojik danışmana ulaşma şansınız yoksa; sitemize kayıtlı danışmanlardan ilk görüşmesi ücretsiz olarak görüşme talep edebilirsiniz.


İsim Soyisim: