* Lütfen tüm soruları cevaplayınız. En az bir soruyu boş bıraktınız.

Sevgili Gençler, “Hangi Seviye Lisedesin?”” devam ettiğiniz liselerde sunulan eğitim, eğitim ortamları ve hizmetlerini değerlendirebileceğiniz testimizdir. Sorulara samimi cevaplar vermenizin gerçekçi sonuçların ortaya çıkaracağını ve sizden sonra okullar hakkında bilgi toplamak isteyen diğer gençler için de doğru bilgi kaynağı olacağını hatırlatmak isteriz.

Testin sonucunda; 0-25 bronz, 26-50 gümüş, 51-75 altın, 76-100 elmas seviye sonuçlarına ulaşılmaktadır.HANGİ SEVİYEDE LİSEDESİN?


Test sonuçlarını sağlıklı bir şekilde sunabilmemiz için bazı bilgilere ihtiyacımız var. Merak etmeyin, biz bağımsız bir platform olarak asla size istenmeyen e-postalar göndermeyeceğiz, sizi rahatsız etmeyeceğiz.

Toplanan verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim; incelememe sunulan KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.
Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.* Lütfen tüm gerekli alanları doldurunuz.

* Bu hizmetten faydalanabilmek için KVKK Aydınlatma Metni’ni kabul etmeniz gereklidir.
5: Çok Katılıyorum
4: Katılıyorum
3: Kararsızım
2: Katılmıyorum
1: Hiç Katılmıyorum
YÖNETİM 5 4 3 2 1
1- Okul idaresi sorun ve önerilere karşı duyarlıdır. Cevaplamak Gerekli
2- Okulda karar alınma süreçlerine öğrenciler de dahil edilir. Cevaplamak Gerekli
3- İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim. Cevaplamak Gerekli
4- Okul idaresi biz öğrencilere karşı anlayışlı ve şefkatlidir. Cevaplamak Gerekli
5- İdare ilgi ve yeteneklere uygun kulüp açılması ve etkinlik düzenlenmesine olumlu bakar. Cevaplamak Gerekli
6- Okul idaresi alınan kararları nedenleri ile birlikte öğrencilere açıklar. Cevaplamak Gerekli
7- Okul yöneticileri duyuruları zamanında yapmakta ve öğrencilere farklı kaynaklardan (WhatsApp, e-posta, web sayfası, mesaj, sözlü, vb.) ulaşabilmektedir. Cevaplamak Gerekli
8- Okul idaresi ve öğretmenlerin uyumlu şekilde çalıştıklarını düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
9- Okul idaresi sosyal faaliyetleri çok önemsemekte ve yeterli desteği vermektedir. Cevaplamak Gerekli
10- Okul idaresi öğrencilere ülke ve dünya vizyonu kazandırabilecek yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlar yapmakta veya öğrencilerin katılımlarını sağlamaktadır. Cevaplamak Gerekli

FİZİKİ İMKÂNLAR VE KULLANIMLARI 5 4 3 2 1
11- Okulun öğrenci sayısı ve derslik imkânını en iyi şekilde ayarlandığını düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
12-Sınıf içinde öğrenci ve öğretmen için gerekli materyaller, donanımlar mevcut ve çalışır durumdadır. Cevaplamak Gerekli
13- Okulun Fen dersleri (fizik,kimya,biyoloji) laboratuvarlarında yeterli malzemenin bulunduğunu düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
14- Fen derslerinin (fizik,kimya,biyoloji) bir bölümünü fen laboratuvarlarında uygulamalı olarak öğreniriz. Cevaplamak Gerekli
15-Okulumuzda TÜBİTAK ve benzeri kurumların etkinlikleri, bilim şenlikleri yapılır. Cevaplamak Gerekli
16-Yeterli donanıma sahip bir bilişim teknolojileri laboratuvarında bilişim derslerini öğrenir ve bilişimle ilgili uygulamaları yaparız. Cevaplamak Gerekli
17- Okulun Kütüphanesi kaynaklar bakımından (kitaplar, süreli yayınlar ve dergiler vs) zengindir. Cevaplamak Gerekli
18- Kütüphanenin ders çalışma ortamı mevcut ve konforludur. Cevaplamak Gerekli
19-Okulun donanımlı ve kullanılan konferans salonu/çok amaçlı salonu mevcuttur. Cevaplamak Gerekli
20-Okulun donanımlı bir spor salonu (ya da açık spor alanları) mevcuttur. Cevaplamak Gerekli
21-Okulda öğrenci mevcuduna ve fiziki yeterliliklerine uygun spor organizasyonları düzenlenir. Cevaplamak Gerekli
22-Okulun resim sınıfı/atölyesi mevcuttur. Cevaplamak Gerekli
23- Resimle ilgili (okulda sergi, okul içi resim yarışmaları düzenleme/katılma gibi etkinliklerden en az biri) çalışmalar yapıldığını düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
24- Okulda müzik sınıfı/atölyesi mevcuttur. Cevaplamak Gerekli
25- Okulda müzikle ilgili (dinleti, konser, okul içi müzik yarışmaları düzenleme gibi etkinliklerden en az biri)) çalışmaların yapıldığını düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
26- Okulda öğle yemeği hizmeti vardır. Cevaplamak Gerekli
27- Okul kantini öğrencilere uygun fiyatta ve kalitede ürünler sunmaktadır. Cevaplamak Gerekli
28- Okulun temizliğine gerekli hassasiyetin gösterildiğini düşünürüm. Okulumuzda bütün birimlerde hijyene dikkat edildiğini düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
29- Okul tuvaletlerinde her seferinde sabunu ve çoğunlukla da peçeteyi bulurum. Cevaplamak Gerekli
30-Okulun öğrencilere yetecek bir bahçesi vardır ve okul yeşil alan barındırmaktadır. Cevaplamak Gerekli

DERSLER 5 4 3 2 1
31-Okulumda Türk dili ve edebiyatı dersinin Türkçe veya edebiyat kısmından bir veya daha fazlasını yeterli seviyede öğrendiğimi/geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
32- Okulumda tarih ve coğrafya derslerinden bir veya daha fazlasını yeterli seviyede öğrendiğimi/geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
33-Okulumda matematik dersini yeterli seviyede öğrendiğimi/geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
34-Okulumda fizik kimya ve biyoloji derslerinden bir veya daha fazlasını yeterli seviyede öğrendiğimi/ kendimi geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
35- Okulumda İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca gibi gördüğümüz yabancı dillerden bir veya daha fazlasını okulumda yeterli seviyede öğrendiğimi/ kendimi geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
36-Okulumda beden eğitimi/müzik/resim gibi derslerden birini veya daha fazlasını yeterli seviyede öğrendiğimi/ kedimi geliştirdiğimi düşünürüm. Cevaplamak Gerekli

ÖDÜL VE DİSİPLİN 5 4 3 2 1
37-Başarılı ve olumlu örnek sergileyen öğrencilerin ödüllendirildiğini düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
38-Olumsuz davranışlarda bulunan öğrencilere gerekli yaptırımların uygulandığını düşünürüm. Cevaplamak Gerekli
39-Okulumuz disiplin olaylarının olmadığı bir okuldur. Cevaplamak Gerekli

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİ 5 4 3 2 1
40-İhtiyaç ve sorunlarıma yönelik ihtiyacım olduğunda rehberlik servisine gidiyorum/ihtiyaç olursa giderim. Cevaplamak Gerekli
41-Farklı ihtiyaçlarımıza (teknoloji kullanımı, aile, arkadaşlık ilişkileri, sınav kaygısı, ders seçimi vs) yönelik sınıf etkinlikleri veya seminerler yapılır. Cevaplamak Gerekli
42-Meslek seçimimize yönelik kendimizi tanıma etkinlikleri, üniversite ziyaretleri, seminerler vs yapılır. Cevaplamak Gerekli

SOSYAL FAALİYETLER, PROJELER VE KULÜPLER 5 4 3 2 1
43- Okulda yeterli sayıda kulüp var ve bu kulüplerden en az 5 tanesi aktif olarak çalışmaktadır. Cevaplamak Gerekli
44-Okulumuzda münazara turnuvaları, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve farklı kulüp etkinlikleri yapılır. Cevaplamak Gerekli
45-İlçe, il, bölge, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, yarışma ve organizasyonlara robotik veya yazılımla ilgili okulumuzdan kişisel veya takım katılımları olur. Cevaplamak Gerekli
46- Spor ile ilgili ilçe, il, bölge, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, yarışma ve organizasyonlara okulumuzdan kişisel veya takım katılımları olur. Cevaplamak Gerekli
47- Münazara, şiir veya tiyatro gibi alanlardan ilçe, il, bölge, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, yarışma ve organizasyonlara okulumuzdan kişisel veya takım katılımları olur. Cevaplamak Gerekli
48-Görsel sanatlar ve müzik ile ilgili alanlardan ilçe, il, bölge, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, yarışma ve organizasyonlara okulumuzdan kişisel veya takım katılımları olur. Cevaplamak Gerekli
49-TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi kurum ve organizasyonların etkinlik ve yarışmalarına okulumuzdan kişisel veya takım katılımları olur. Cevaplamak Gerekli
50-Okulumuzda en az bir dersin olimpiyat çalışması yapılır. Cevaplamak Gerekli
51- Okulumuzda derslerin ve kulüplerin çalışmalarına bağlı olarak okul dışı gezi ve ziyaretler yapılır. Cevaplamak Gerekli
52- Son 3 yılda yurt dışı değişim projelerine okulumuzdan öğrenciler gitti/gidecek veya farklı ülkelerden öğrenciler okulumuza geldi/gelecek. Cevaplamak Gerekli

DİĞER MADDELER 5 4 3 2 1
53-Üniversiteye hazırlık için okul öğrencilerinin ihtiyacını karşılamaya yönelik okulda hazırlık kursu yapılır. Cevaplamak Gerekli
54-Okulumuzda özel gereksinimi olan öğrenciler için (asansör, engelli rampası vs) kolaylaştırıcılar mevcuttur. Cevaplamak Gerekli
55-Okulumuzda ve bahçesinde yaşayan hayvanlar var. Cevaplamak Gerekli* Lütfen tüm soruları cevaplayınız.


1: YÖNETİM
2: FİZİKİ İMKÂNLAR VE KULLANIMLARI
3: DERSLER
4: ÖDÜL VE DİSİPLİN
5: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİ
6: SOSYAL FAALİYETLER, PROJELER VE KULÜPLER
7: DİĞER MADDELER
8: MESLEK LİSELERİ İÇİN MADDELER

LİSE SEVİYESİ:


YÖNETİM (/100)FİZİKİ İMKÂNLAR VE KULLANIMLARI (/100)DERSLER (/100)ÖDÜL VE DİSİPLİN (/100)REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİ (/100)SOSYAL FAALİYETLER, PROJELER VE KULÜPLER (/100)DİĞER MADDELER (/100)MESLEK LİSELERİ İÇİN MADDELER (/100)

İsim Soyisim: